ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) (โรงงานบางพลี) (1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน
  • บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด (โรงงาน บางพลี-สมุทรปราการ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ : ชาย, หญิง
  • อายุ(ปี) : ไม่จำกัด
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี-โท สาขาเคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถวางแผนการดำเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบสูง

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์นามสกุล. jpg หรือ. pdf

เปลี่ยนรหัส

* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน