สนับสนุนสีให้แก่นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับจัดกิจกรรม "ท่าพระจันทร์ เกมส์ 2018" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

share