ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561

ตัวแทนของบริษัทฯ เดินทางเข้าพบ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เพื่อมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ณ สถานฑูตลาวประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

#URCSR
#กิจกรรมเพื่อสังคม
share