ตำแหน่งงาน

พนักงานคลังสินค้า (โรงงานบางพลี) (7 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน
  • บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด (โรงงาน บางพลี-สมุทรปราการ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ : ชาย, หญิง
  • อายุ(ปี) : 18 - 35 ปี
  • ระดับการศึกษา : ม.3 - ม.6
  • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
  • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
  • ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน รู้จักวางแผน
  • มีความกระตือรือร้น มีความรอบคอบในการทำงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
  • สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้ (เวลา 08.00 น.-17.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์นามสกุล. jpg หรือ. pdf

เปลี่ยนรหัส

* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน