ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ (โรงงานบางพลี) (1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน
  • บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด (โรงงาน บางพลี-สมุทรปราการ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ : ชาย, หญิง
  • อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีความละเอียดและรอบคอบและมีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์นามสกุล. jpg หรือ. pdf

เปลี่ยนรหัส

* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน