เราคือใคร?

บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
สีทาอาคาร สีสเปรย์ สีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สำหรับงาน
ไม้ กาว และเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและซ่อมแซม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมายาวนานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ความเป็นมา

ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคาร สีสเปรย์ สีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
สำหรับงานไม้ กาว และเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและซ่อมแซม

แบ่งตามหมวด
ผลิตภัณฑ์
แบ่งตามแบรนด์
ผลิตภัณฑ์
แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
คำนวณ
พื้นที่การใช้สี

ร้านค้าใกล้คุณ

บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายสินค้าอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และเรามีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด อุดรธานี และ อุบลราชธานี

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ