พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานบางพลี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561

บริษัทได้มีการจัดตั้ง "กองทุนการศึกษานายจื่อเคี้ยง แซ่โค้ว" ขึ้นในปี 2540 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณพ่อจื่อเคี้ยง ผู้ก่อตั้งบริษัท  และถือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของท่านที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อชุมชนและสังคม 
share