พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ATM Spray (ในนามของบริษัทอุไรพาณิชย์) ร่วมสนับสนุนวงการศิลปะอย่างเต็มที่ ด้วยการนำหลักสูตรศิลปะ Graffiti เข้าไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งตัวแทนของบริษัทฯได้มาร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
share