พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานบางพลี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด ได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2562 "กองทุนการศึกษานายจื่อเคี้ยง แซ่โค้ว" ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานบางพลี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณพ่อจื่อเคี้ยง ผู้ก่อตั้งบริษัทและถือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของท่านที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อชุมชนและสังคม
share