พร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนา ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ระบบ ISO 9001:2015

บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบ ISO 9001:2015 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และพร้อมที่จะพัฒนาการบริการ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

#ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม

share