อีพ็อกซี่ พัตตี้ เอและบี ยู-90 (U-90 Epoxy Putty A & B No. 534)

รายละเอียด

เป็นอีพ็อกซี่ระบบ 2 ส่วน โดยมีส่วนประกอบหลักคือ ส่วนเอ : เรซิ่น และส่วนบี :
สารทำให้แข็งตัว (hardener)  ใช้งานในอัตราส่วนผสม เอ:บี – 1:1 ไม่มีส่วนผสมของสารละลาย เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมอุดโป้ว การอุดรุโพรงในคอนกรีต งานเสียบเหล็กในคอนกรีต  ซ่อมรอยแตกร้าวของพื้นผิวคอนกรีต อุดโป้วป้องกันการรั่วซึมของสระว่ายน้ำ หรือดาดฟ้าอาคาร งานยาท้องเรือ เชื่อมประสานวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น คอนกรีต เซรามิค กระเบื้อง เป็นต้น

ขนาดบรรจุ

ส่วนเอ – 0.5 กก.  ------- ส่วน B – 0.5 กก.

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก