ผลงานที่ผ่านมา

มุมกาแฟ ร้านเพิ่มทรัพย์ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์ : สีน้ำอะครีลิค BEAUTY SHIELD และ สีเคลือบแอลคีด LOBSTER
รูปภาพทั้งหมด

รูปปั้นไหบ้านเชียง ตรงสี่แยกบ้านจั่น ถ.มิตรภาพ จ.อุดรธานี

ผลิตภัณฑ์ : สีทาไม้ฝา ATM จากร้านอึ้งไล้เฮง จ.อุดรธานี
รูปภาพทั้งหมด

องค์พระตั้งที่สำนักปฎิบัติธรรมแม่ชีเสาขวัญ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ผลิตภัณฑ์ : สีอะครีลิกทากระเบื้องหลังคา ATM จากร้านทวีชัยเคหะภัณฑ์ จ.อุดรธานี

บ้านริมคลอง จ.หนองคาย

ผลิตภัณฑ์ : สีทาไม้ฝา ATM
รูปภาพทั้งหมด

บริษัท ร่วมใจมอเตอร์เชลส์ จำกัด จ.เลย

ผลิตภัณฑ์ : สีอะครีลิกทากระเบื้องหลังคา ATM
รูปภาพทั้งหมด

บ้านลูกค้าในหมู่บ้านชวนชื่น ฟลอร่าวิลล์ จ.ปทุมธานี

ผลิตภัณฑ์ : สีรองพื้นปูนสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ LOBSTER Shield Special Primer L542, สีทาฝ้าเพดาน LOBSTER Shield C-100, สีน้ำอะครีลิค LOBSTER Shield, สีน้ำอะครีลิค BEAUTY Shield
รูปภาพทั้งหมด